تولیدی صنعتی ابزار پیچ

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

تلفن فروشگاه : 03 255 666 021

شماره تلفکس : 73 64 60 66 021

شماره همراه : 288 5 288 0912

سایز سایز سایز
flange nut din6923 mمهره واشردار دین 6923 سایز 3مهره واشردار m3مهره فلنجی m3
flange nut din6923 m3مهره واشردار دین 6923 سایز4مهره واشردار m4مهره فلنجی m4
flange nut din6923 m4مهره واشردار دین 6923 سایز5مهره واشردار m5مهره فلنجی m5
flange nut din6923 m 5مهره واشردار دین 6923 سایز6مهره واشردار m6مهره فلنجی m6
flange nut din6923 m6مهره واشردار دین 6923 سایز7مهره واشردار m8مهره فلنجی m8
flange nut din6923 m 8مهره واشردار دین 6923 سایز8مهره واشردار m10مهره فلنجی m10
flange nut din6923 m10مهره واشردار دین 6923 سایز10مهره واشردار m12مهره فلنجی m12
flange nut din6923 m12مهره واشردار دین 6923 سایز12مهره واشردار m14مهره فلنجی m14
flange nut din6923 m14مهره واشردار دین 6923 سایز14مهره واشردار m16مهره فلنجی m16
flange nut din6923 m16مهره واشردار دین 6923 سایز16مهره واشردار m18مهره فلنجی m18
flange nut din6923 m18مهره واشردار دین 6923 سایز18مهره واشردار m20مهره فلنجی m20
flange nut din6923 m20مهره واشردار دین 6923 سایز20مهره واشردار m22مهره فلنجی m22
flange nut din6923 m22مهره واشردار دین 6923 سایز22مهره واشردار m24مهره فلنجی m24
flange nut din6923 m24مهره واشردار دین 6923 سایز24
flange nut din6923 m30مهره واشردار دین 6923 سایز25
flange nut din6923 m25مهره واشردار دین 6923 سایز27
flange nut din6923 m27مهره واشردار دین 6923 سایز30
flange nut din6923 m28مهره واشردار دین 6923 سایز28
مهره واشردار دین 6923 سایز36

مهره ها  

مهره ها برای بستن و مهار کردن اتصالهای پیچی بکار می روند .

جنس مهره باید متناسب با جنس پیچ انتخاب شود. نوع دنده مهره و پیچ نباید یکسان باشد و برای پیچ هایی که به مهره نیاز دارند همراه با خود مهره عرضه می شوند.

مهره ها اکثراً به فرم شش گوش ساخته می شوند و فرم چهار گوش آن نیز در مهره های کوچک و ساده متداول می باشد . علاوه بر دو فرم شش گوش در صورت لزوم ممکنست مهره ها دو پهن و یا هشت گوش نیز ساخته شوند .

مهره ها بسته به کاربردشان، در انواع مختلفی تولید شده اند که عبارتند از:

مهره با DIN 934–اين مهره پر مصرفترين مهره در تمام صنايع ميباشد . شش گوش بوده و در انواع كلاسها معرفي شده است .

مهره با DIN 315  - اين مهره به نام مهره خروسكي به دليل شكل ظاهري خود معرفي شده است .

‌مهره باريك  با DIN 439  -اين مهره شش گوش بوده ولي قطر آن نسبت به مهره هاي معمولي كمتر ميباشد كه به آن مهره باريك ميگويند .

مهره با DIN 555–اين مهره شش گوش بوده  و با كلاس 5.4  معرفي شده است .

‌مهره با DIN 557–اين نوع مهره چهار گوش ميباشد .

مهره با DIN 582–اين مهره به نام مهره چشمي يا مهره قلابي معروف ميباشد .

مهره با DIN 798–اين مهره چهار گوش و با ارتفاع زياد ميباشد

مهره با DIN 917–اين نوع مهره يك طرف آن سر بسته ميباشد .

مهره با DIN 928 , 929–اين مهره با نام مهره جوش معروف است . اين مهره در دو شكل چهار گوش و ششگوش معرفي شده  و به دليل 3 زائده كه بر روي يك طرف مهره موجود ميباشد براي جوش دادن  اين مهره بر روي قطعات خاص استفاده ميشود .

‌مهره با DIN 935-اين مهره به نام مهره تاجدار يا چاكدار معروف ميباشد . به دليل شكل ظاهري در 2 تيپ A, B   معرفي ميگردد .يك طرف اين مهره شيارهايي دارد كه بعد از بسته شده مهره ميتوان از بين شيار ها يك نوع پين به نام اشپيل را عبور داد .

مهره با DIN 936–اين مهره يك نوع مهره با ارتفاع كم يا همان باريك ميباشد .

مهره با DIN 937–اين مهره همان مهره تاجدار يا چاكدار با DIN 935 ميباشد  ولي ارتفاع اين مهره كوتاه ميباشد .كه اصطلاحاً آن رامهره چاكدار باريك ميگويند .

مهره با DIN 980  -اين مهره از نوع قفلي ميباشد . اين مهره به دليل شكل ظاهري  و عملي كه بر روي اين مهره به هنگام توليد انجام ميشود هنگام بسته شدن بايد با آچار محكم شود كه بعد از بسته شده به سختي باز ميشود .

مهره با DIN 982–اين مهره نيز يك نوع مهره قفلي ميباشد كه در يك طرف آن يك نوع تفلون قرار داده شده كه هنگام بسته شدن به سختي بسته  و بعد از بسته شدن به سختي باز ميگردد .

مهره با DIN 986–اين مهره يك طرف آن بسته بوده و شبيه به يك گنبد ميباشد .

مدیریت : اسماعیل آقایی

تلفن فروشگاه : 03 255 666 021

شماره تلفکس : 73 64 60 66 021

شماره همراه : 288 5 288 0912

ایمیل : info @ abzarpichco.ir

نشانی فروشگاه مرکزی : تهران-بازارآهن شادآباد-مجتمع تجاری17 شهریور-بلوک د/A پلاک 134

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction