تولیدی صنعتی ابزار پیچ

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

تلفن فروشگاه : 03 255 666 021

شماره تلفکس : 73 64 60 66 021

شماره همراه : 288 5 288 0912

سایز سایز سایز
مهره کاسه نمدی دین985 سایز2nut din 985 m2مهره کاسه نمدی m2
مهره کاسه نمدی دین985 سایز2.5nut din 985 m2.5مهره کاسه نمدی m3
مهره کاسه نمدی دین985 سایز3nut din 985 m3مهره کاسه نمدی m4
مهره کاسه نمدی دین985 سایز4nut din 985 m4مهره کاسه نمدی m5
مهره کاسه نمدی دین985 سایز5nut din 985 m5مهره کاسه نمدی m6
مهره کاسه نمدی دین985 سایز6nut din 985 m6مهره کاسه نمدی m8
مهره کاسه نمدی دین985 سایز7nut din 985 m7مهره کاسه نمدی m10
مهره کاسه نمدی دین985 سایز8nut din 985 m8مهره کاسه نمدی m12
مهره کاسه نمدی دین985 سایز10nut din 985 m9مهره کاسه نمدی m14
مهره کاسه نمدی دین985 سایز12nut din 985 m10مهره کاسه نمدی m16
مهره کاسه نمدی دین985 سایز14nut din 985 m12مهره کاسه نمدی m18
مهره کاسه نمدی دین985 سایز16nut din 985 m14*1.5مهره کاسه نمدی m20
مهره کاسه نمدی دین985 سایز18nut din 985 m14*1.5مهره کاسه نمدی m22
مهره کاسه نمدی دین985 سایز20nut din 985 m14مهره کاسه نمدی m24
مهره کاسه نمدی دین985 سایز22nut din 985 m16مهره کاسه نمدی 25
مهره کاسه نمدی دین985 سایز22nut din 985 m16*1.5مهره کاسه نمدی m27
مهره کاسه نمدی دین985 سایز25nut din 985 m18مهره کاسه نمدی m30
مهره کاسه نمدی دین985 سایز27nut din 985 m18*1.5مهره کاسه نمدی m10*1.25
مهره کاسه نمدی دین985 سایز28nut din 985 m20مهره کاسه نمدی m12*1.25
مهره کاسه نمدی دین985 سایز30nut din 985 m20*1.5مهره کاسه نمدی m12*1.5
nut din 985 m30مهره کاسه نمدی m14*1.5
nut din 985 m22مهره کاسه نمدی m16*1.5
nut din 985 m24مهره کاسه نمدی m18*1.5
nut din 985 m25مهره کاسه نمدی m20*1.5
nut din 985 m27مهره کاسه نمدی m22*1.5
nut din 985 m28مهره کاسه نمدی m24*1.5
nut din 985 m33
nut din 985 m32
nut din 985 m36

مهره ها  

مهره ها برای بستن و مهار کردن اتصالهای پیچی بکار می روند .

جنس مهره باید متناسب با جنس پیچ انتخاب شود. نوع دنده مهره و پیچ نباید یکسان باشد و برای پیچ هایی که به مهره نیاز دارند همراه با خود مهره عرضه می شوند.

مهره ها اکثراً به فرم شش گوش ساخته می شوند و فرم چهار گوش آن نیز در مهره های کوچک و ساده متداول می باشد . علاوه بر دو فرم شش گوش در صورت لزوم ممکنست مهره ها دو پهن و یا هشت گوش نیز ساخته شوند .

مهره ها بسته به کاربردشان، در انواع مختلفی تولید شده اند که عبارتند از:

مهره با DIN 934–اين مهره پر مصرفترين مهره در تمام صنايع ميباشد . شش گوش بوده و در انواع كلاسها معرفي شده است .

مهره با DIN 315  - اين مهره به نام مهره خروسكي به دليل شكل ظاهري خود معرفي شده است .

‌مهره باريك  با DIN 439  -اين مهره شش گوش بوده ولي قطر آن نسبت به مهره هاي معمولي كمتر ميباشد كه به آن مهره باريك ميگويند .

مهره با DIN 555–اين مهره شش گوش بوده  و با كلاس 5.4  معرفي شده است .

‌مهره با DIN 557–اين نوع مهره چهار گوش ميباشد .

مهره با DIN 582–اين مهره به نام مهره چشمي يا مهره قلابي معروف ميباشد .

مهره با DIN 798–اين مهره چهار گوش و با ارتفاع زياد ميباشد

مهره با DIN 917–اين نوع مهره يك طرف آن سر بسته ميباشد .

مهره با DIN 928 , 929–اين مهره با نام مهره جوش معروف است . اين مهره در دو شكل چهار گوش و ششگوش معرفي شده  و به دليل 3 زائده كه بر روي يك طرف مهره موجود ميباشد براي جوش دادن  اين مهره بر روي قطعات خاص استفاده ميشود .

‌مهره با DIN 935-اين مهره به نام مهره تاجدار يا چاكدار معروف ميباشد . به دليل شكل ظاهري در 2 تيپ A, B   معرفي ميگردد .يك طرف اين مهره شيارهايي دارد كه بعد از بسته شده مهره ميتوان از بين شيار ها يك نوع پين به نام اشپيل را عبور داد .

مهره با DIN 936–اين مهره يك نوع مهره با ارتفاع كم يا همان باريك ميباشد .

مهره با DIN 937–اين مهره همان مهره تاجدار يا چاكدار با DIN 935 ميباشد  ولي ارتفاع اين مهره كوتاه ميباشد .كه اصطلاحاً آن رامهره چاكدار باريك ميگويند .

مهره با DIN 980  -اين مهره از نوع قفلي ميباشد . اين مهره به دليل شكل ظاهري  و عملي كه بر روي اين مهره به هنگام توليد انجام ميشود هنگام بسته شدن بايد با آچار محكم شود كه بعد از بسته شده به سختي باز ميشود .

مهره با DIN 982–اين مهره نيز يك نوع مهره قفلي ميباشد كه در يك طرف آن يك نوع تفلون قرار داده شده كه هنگام بسته شدن به سختي بسته  و بعد از بسته شدن به سختي باز ميگردد .

مهره با DIN 986–اين مهره يك طرف آن بسته بوده و شبيه به يك گنبد ميباشد .

مدیریت : اسماعیل آقایی

تلفن فروشگاه : 03 255 666 021

شماره تلفکس : 73 64 60 66 021

شماره همراه : 288 5 288 0912

ایمیل : info @ abzarpichco.ir

نشانی فروشگاه مرکزی : تهران-بازارآهن شادآباد-مجتمع تجاری17 شهریور-بلوک د/A پلاک 134

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction