تولیدی صنعتی ابزار پیچ

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

تلفن فروشگاه : 03 255 666 021

شماره تلفکس : 73 64 60 66 021

شماره همراه : 288 5 288 0912

سایز سایز سایز
پین سایز 10*1پین سایز 10*2پین سایز 10*3
پین 15*1پین 15*2پین 15*3
پین20*1پین20*2پین20*3
پین25*1پین25*2پین25*3
پین30*1پین30*2پین30*3
پین35*1پین35*2پین35*3
پین40*1پین40*2پین40*3
پین50*1پین50*2پین50*3
پین60*1پین60*2پین60*3
پین70*1پین70*2پین70*3
پین80*1پین80*2پین80*3
پین90*1پین90*2پین90*3
پین100*1پین100*2پین100*3
پین سایز 10*4پین سایز 10*5پین سایز 10*6
پین 15*4پین 15*5پین 15*6
پین20*4پین20*5پین20*6
پین25*4پین25*5پین25*6
پین30*4پین30*5پین30*6
پین35*4پین35*5پین35*6
پین40*4پین40*5پین40*6
پین50*4پین50*5پین50*6
پین60*4پین60*5پین60*6
پین70*4پین70*5پین70*6
پین80*4پین80*5پین80*6
پین90*4پین90*5پین90*6
پین100*4پین100*5پین100*6
پین سایز 10*7پین سایز 10*8پین سایز 10*9
پین 15*7پین 15*8پین 15*9
پین20*7پین20*8پین20*9
پین25*7پین25*8پین25*9
پین30*7پین30*8پین30*9
پین35*7پین35*8پین35*9
پین40*7پین40*8پین40*9
پین50*7پین50*8پین50*9
پین60*7پین60*8پین60*9
پین70*7پین70*8پین70*9
پین80*7پین80*8پین80*9
پین90*7پین90*8پین90*9
پین100*7پین100*8پین100*9
پین سایز 10*10پین سایز 10*11
پین 15*10پین 15*11
پین20*10پین20*11
پین25*10پین25*11
پین30*10پین30*11
پین35*10پین35*11
پین40*10پین40*11
پین50*10پین50*11
پین60*10پین60*11
پین70*10پین70*11
پین80*10پین80*11
پین90*10پین90*11
پین100*10پین100*11

مدیریت : اسماعیل آقایی

تلفن فروشگاه : 03 255 666 021

شماره تلفکس : 73 64 60 66 021

شماره همراه : 288 5 288 0912

ایمیل : info @ abzarpichco.ir

نشانی فروشگاه مرکزی : تهران-بازارآهن شادآباد-مجتمع تجاری17 شهریور-بلوک د/A پلاک 134

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction