تولیدی صنعتی ابزار پیچ

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

تلفن فروشگاه : 03 255 666 021

شماره تلفکس : 73 64 60 66 021

شماره همراه : 288 5 288 0912

سایز سایز سایز
پیچ چشمی دین 444 15*11پیچ چشمی دین 444 15*12پیچ چشمی دین 444 15*13
پیچ چشمی دین 444 20*11پیچ چشمی دین 444 20*12پیچ چشمی دین 444 20*13
پیچ چشمی دین 444 25*11پیچ چشمی دین 444 25*12پیچ چشمی دین 444 25*13
پیچ چشمی دین 444 30*11پیچ چشمی دین 444 30*12پیچ چشمی دین 444 30*13
پیچ چشمی دین 444 35*11پیچ چشمی دین 444 35*12پیچ چشمی دین 444 35*13
پیچ چشمی دین 444 40*11پیچ چشمی دین 444 40*12پیچ چشمی دین 444 40*13
پیچ چشمی دین 444 50*11پیچ چشمی دین 444 50*12پیچ چشمی دین 444 50*13
پیچ چشمی دین 444 60*11پیچ چشمی دین 444 60*12پیچ چشمی دین 444 60*13
پیچ چشمی دین 444 70*11پیچ چشمی دین 444 70*12پیچ چشمی دین 444 70*13
پیچ چشمی دین 444 80*11پیچ چشمی دین 444 80*12پیچ چشمی دین 444 80*13
پیچ چشمی دین 444 90*11پیچ چشمی دین 444 90*12پیچ چشمی دین 444 90*13
پیچ چشمی دین 444 100*11پیچ چشمی دین 444 100*12پیچ چشمی دین 444 100*13
پیچ چشمی دین 444 120*11پیچ چشمی دین 444 120*12پیچ چشمی دین 444 120*13
پیچ چشمی دین 444 150*11پیچ چشمی دین 444 150*12پیچ چشمی دین 444 150*13
پیچ چشمی دین 444 15*14پیچ چشمی دین 444 15*15پیچ چشمی دین 444 15*16
پیچ چشمی دین 444 20*14پیچ چشمی دین 444 20*15پیچ چشمی دین 444 20*16
پیچ چشمی دین 444 25*14پیچ چشمی دین 444 25*15پیچ چشمی دین 444 25*16
پیچ چشمی دین 444 30*14پیچ چشمی دین 444 30*15پیچ چشمی دین 444 30*16
پیچ چشمی دین 444 35*14پیچ چشمی دین 444 35*15پیچ چشمی دین 444 35*16
پیچ چشمی دین 444 40*14پیچ چشمی دین 444 40*15پیچ چشمی دین 444 40*16
پیچ چشمی دین 444 50*14پیچ چشمی دین 444 50*15پیچ چشمی دین 444 50*16
پیچ چشمی دین 444 60*14پیچ چشمی دین 444 60*15پیچ چشمی دین 444 60*16
پیچ چشمی دین 444 70*14پیچ چشمی دین 444 70*15پیچ چشمی دین 444 70*16
پیچ چشمی دین 444 80*14پیچ چشمی دین 444 80*15پیچ چشمی دین 444 80*16
پیچ چشمی دین 444 90*14پیچ چشمی دین 444 90*15پیچ چشمی دین 444 90*16
پیچ چشمی دین 444 100*14پیچ چشمی دین 444 100*15پیچ چشمی دین 444 100*16
پیچ چشمی دین 444 120*14پیچ چشمی دین 444 120*15پیچ چشمی دین 444 120*16
پیچ چشمی دین 444 150*14پیچ چشمی دین 444 150*15پیچ چشمی دین 444 150*16

مدیریت : اسماعیل آقایی

تلفن فروشگاه : 03 255 666 021

شماره تلفکس : 73 64 60 66 021

شماره همراه : 288 5 288 0912

ایمیل : info @ abzarpichco.ir

نشانی فروشگاه مرکزی : تهران-بازارآهن شادآباد-مجتمع تجاری17 شهریور-بلوک د/A پلاک 134

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction